APEC DOC | Cổng thông tin về thị trường Tài chính & Luật

Xin chào quý độc giả thân mến!

APECDOC.ORG là trang tin cập nhật luật trên toàn quốc hiện nay . Hy vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ là những thông tin hữu ích nhất dành cho bạn.

Nếu bạn cần tìm giá sản phẩm nào hoặc đăng thông tin về giá sản phẩm của công ty mình. Hãy liên hệ với chúng tôi qua email để được hỗ trợ tốt nhất.

Thành Lập Chi Nhánh Công Ty: Hồ Sơ, Mẫu Quyết Định [mới nhất 2021]

1232 lượt xem

Khi muốn đăng ký thành lập công ty người đăng ký phải chuẩn bị các hồ sơ và thủ tục theo yêu cầu của luật doanh nghiệp. Nên khi thành lập chi nhánh công ty người tiến hành đăng ký cũng cần phải chuẩn bị những hồ sơ và những kiến thức cơ bản để quá trình đăng ký diễn ra dễ dàng. Vậy thì hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh công ty sẽ bao gồm những gì? 

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty

Khi công ty chi nhánh được thành lập sẽ cần phải thực hiện một số thủ tục bắt buộc liên quan đến luật doanh nghiệp. Vì vậy mà yêu cầu cần phải đăng ký thành lập chi nhánh công ty là điều quan trọng, để giúp cho quá trình hoạt động báo cáo tài chính cũng như kê khai thuế được hoạt động dễ dàng. Dưới đây là những hồ sơ bắt buộc khi đăng ký thành lập chi nhánh công ty:

  • In mẫu quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản phòng họp của các thành viên hội đồng trong công ty. Nó có thể là chủ sở hữu công ty, hội đồng thành viên hoặc là chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Hoặc là các thành viên hợp danh đối với các công ty hợp danh.
  • Bản sao giấy quyết định bổ nhiệm cho người đứng đầu chi nhánh công ty muốn thành lập
  • Bản sao các giấy tờ chứng thực cá nhân cho người đứng đầu chi nhánh công ty muốn thành lập
  • Với người đứng đầu chi nhánh là người Việt Nam thì sẽ phải cung cấp bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hay hộ chiếu.
  • Đối với người đứng đầu chi nhánh công ty là người nước ngoài thì cần phải cung cấp bản sao hộ chiếu và thẻ tạm trú 

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Để tiến hành đăng ký thành lập chi nhánh công ty được thuận lợi cần chuẩn bị tốt 2 mẫu quyết định sau:

  • Bảng quyết định thành lập chi nhánh công ty cổ phần

CÔNG TY …….

Số:…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày…… tháng…..năm…..

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày  26/11/2014;

– Căn cứ Điều lệ Công ty ………đã được các cổ đông thông qua ngày…………..;

– Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số………..về việc thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều  1:

Thành lập CHI NHÁNH CÔNG TY………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngành,nghề đăng ký hoạt động:

STT Tên ngành Mã ngành

Do ông/bà: …………………………………………………………………………. Giới tính:………………………..

Sinh ngày:……………………………………Dân tộc:…………………………..Quốc tịch:……………………….

Căn cước công dân số:………………………………………………………… Ngày cấp:……………………….

Nơi cấp:………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………………………….

Làm người đứng đầu CHI NHÁNH CÔNG TY …………………………………………………………….

Điều 2: Ông/bà……………có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, người đứng đầu chi nhánh công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                  

Nơi nhận                                                           CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

-Như điều 3                                                  (ký, đóng dấu của công ty, ghi rõ họ và tên)

 

  • Mẫu bổ nhiệm người đứng đầu khi thành lập chi nhánh công ty

 

CÔNG TY ……..

Số:……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày…..tháng…..năm…..

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014

Căn cứ nhu cầu hoạt động của Công ty………………………………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông/bà:…………………………………………………. Giới tính:………………………….

Sinh ngày:…………………………………… Dân tộc:……………………… Quốc tịch:…………………………

Căn cước công dân số:……………………………………………………… Ngày cấp:………………………….

Nơi cấp:………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………………………….

Làm người đứng đầu CHI NHÁNH CÔNG TY……………………………………………………………..

Tại địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2: Ông/bà…………. đại diện pháp luật công ty đồng thời là người đứng đầu chi nhánh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                        CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                          (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Apecdoc.org – Hỗ trợ tư vấn thành lập chi nhánh công ty

Apecdoc.org - Hỗ trợ tư vấn thành lập chi nhánh công ty

Quá trình đăng ký thành lập chi nhánh công ty không chiếm quá nhiều thời gian. Nhưng với những người không am hiểu về luật doanh nghiệp thì sẽ gặp khó khăn trong việc chuẩn bị các hồ sơ cần thiết. Vì vậy mà nhiều chuyên gia luật sư khuyên các tổ chức, cá nhân nên lựa chọn một đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ uy tín. Vì những đơn vị này có sự hiểu biết chuyên sâu về lĩnh vực luật doanh nghiệp, pháp luật Việt Nam. Họ có thể mang đến cho khách sự hiểu biết về những vấn đề cần lưu ý khi tiến hành đăng ký thành lập chi nhánh công ty.

Nên khi có nhu cầu bạn có thể liên hệ ngay với các đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín như apecdoc.org. Với hơn nhiều năm kinh nghiệm hoàn thành tốt nhu cầu đăng ký thành lập chi nhánh công ty cho khách hàng. Đơn vị hứa hẹn sẽ là sự lựa chọn hài lòng cho các cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu cần đăng ký thành lập công ty.

Nên với những chia sẻ trên không những giúp bạn biết được hồ sơ cần phải chuẩn bị khi thành lập chi nhánh công ty là gì. Mà còn giúp bạn tham khảo được mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty tiêu chuẩn theo pháp luật dễ dàng.

“apecdoc.org đơn vị tự hào về dịch vụ tư vấn thành lập công ty nhanh, giá cạnh tranh”