BangGia.NET - Cổng thông tin về giá chính xác nhất
Xin chào quý độc giả thân mến! APECDOC.ORG là trang tin cập nhật luật trên toàn quốc hiện nay . Hy vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ là những thông tin hữu ích nhất dành cho bạn. Nếu bạn cần tìm giá sản phẩm nào hoặc đăng thông tin về giá sản phẩm của công ty mình. Hãy liên hệ với chúng tôi qua email để được hỗ trợ tốt nhất.

Trung tâm ADOC Peru

2220 lượt xem

Từ năm 2005 đến năm 2013 Tháng 6, 14 Trung tâm ADOC đã được thành lập tại Peru và 100.518 người đã được đào tạo. Các trung tâm này chủ yếu tập trung vào đào tạo giảng viên, kỹ năng CNTT-TT cho phụ nữ và trẻ em, và tăng cường khả năng thương mại điện tử của các DNVVN tại địa phương.

PROMPERU, Lima (2005)

Mục đích chính của dự án này là tránh sự phân chia kỹ thuật số hiện có đối với việc sử dụng CNTT-TT. Cho đến nay, hơn 20000 luật sư đã được đào tạo trong các loại chương trình khác nhau và đó là lý do tại sao Ban Thư ký ADOC, đặt tại Đài Bắc, rất vui mừng và quyết định tiếp tục với sự hợp tác của các tổ chức quan trọng nhất ở Peru.

 

Buổi lễ ký kết hợp đồng này sẽ mang lại lợi ích cho rất nhiều người dân và họ sẽ có lợi thế để có được thông tin và tiếp cận với các công nghệ thông tin và truyền thông. Vì lý do đó, Ban Thư ký ADOC từ Đài Bắc Trung Hoa đã tặng máy tính xách tay, máy tính để bàn, màn hình LCD và hơn 50 mặt hàng máy tính cho Trung tâm ADOC đặt tại Peru.
Trang web đối tác ADOC: http://www.promperu.gob.pe/

Peru-centers
Peru-centers

CCL, Lima (2006)

Dự án ADOC được thành lập bởi Đài Bắc Trung Hoa vào năm 2005 và năm nay bắt đầu giai đoạn hai của dự án này có tên là ADOC 2.0 tại Peru.

Mục đích chính của dự án này là tránh sự phân chia kỹ thuật số hiện có đối với việc sử dụng CNTT-TT. Cho đến nay, hơn 20000 luật sư đã được đào tạo trong các loại chương trình khác nhau và đó là lý do tại sao Ban Thư ký ADOC, đặt tại Đài Bắc, rất vui mừng và quyết định tiếp tục với sự hợp tác của các tổ chức quan trọng nhất ở Peru.

Các đối tác peruvian của Dự án ADOC này là: PROMPERU Lima và Arequipa, Asociación de Exportadores (ADEX), Camara de Comercio de Lima (CCL), Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Camara de Comercio y Produccion de Lambayeque (CCPL), Lord Trường Byron, Yachay Wasi, AISPPA và Gobierno Regional La Libertad.
Trang web đối tác ADOC: http://ccltelecentroadoc.wordpress.com/

ADEX, Lima (2006)

Dự án ADOC được thành lập bởi Đài Bắc Trung Hoa vào năm 2005 và năm nay bắt đầu giai đoạn hai của dự án này có tên là ADOC 2.0 tại Peru.

Mục đích chính của dự án này là tránh sự phân chia kỹ thuật số hiện có đối với việc sử dụng CNTT-TT. Cho đến nay, hơn 20000 luật sư đã được đào tạo trong các loại chương trình khác nhau và đó là lý do tại sao Ban Thư ký ADOC, đặt tại Đài Bắc, rất vui mừng và quyết định tiếp tục với sự hợp tác của các tổ chức quan trọng nhất ở Peru.

Các đối tác peruvian của Dự án ADOC này là: PROMPERU Lima và Arequipa, Asociación de Exportadores (ADEX), Camara de Comercio de Lima (CCL), Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Camara de Comercio y Produccion de Lambayeque (CCPL), Lord Trường Byron, Yachay Wasi, AISPPA và Gobierno Regional La Libertad.

SNI, Lima (2007)       

Dự án ADOC được thành lập bởi Đài Bắc Trung Hoa vào năm 2005 và năm nay bắt đầu giai đoạn hai của dự án này có tên là ADOC 2.0 tại Peru.

Mục đích chính của dự án này là tránh sự phân chia kỹ thuật số hiện có đối với việc sử dụng CNTT-TT. Cho đến nay, hơn 20000 luật sư đã được đào tạo trong các loại chương trình khác nhau và đó là lý do tại sao Ban Thư ký ADOC, đặt tại Đài Bắc, rất vui mừng và quyết định tiếp tục với sự hợp tác của các tổ chức quan trọng nhất ở Peru.

Các đối tác peruvian của Dự án ADOC này là: PROMPERU Lima và Arequipa, Asociación de Exportadores (ADEX), Camara de Comercio de Lima (CCL), Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Camara de Comercio y Produccion de Lambayeque (CCPL), Lord Trường Byron, Yachay Wasi, AISPPA và Gobierno Regional La Libertad.
Trang web đối tác ADOC: http://www.sni.org.pe/

PROMPEX, Arequipa (2007) 

Dự án ADOC được thành lập bởi Đài Bắc Trung Hoa vào năm 2005 và năm nay bắt đầu giai đoạn hai của dự án này có tên là ADOC 2.0 tại Peru.

Mục đích chính của dự án này là tránh sự phân chia kỹ thuật số hiện có đối với việc sử dụng CNTT-TT. Cho đến nay, hơn 20000 luật sư đã được đào tạo trong các loại chương trình khác nhau và đó là lý do tại sao Ban Thư ký ADOC, đặt tại Đài Bắc, rất vui mừng và quyết định tiếp tục với sự hợp tác của các tổ chức quan trọng nhất ở Peru.

Các đối tác peruvian của Dự án ADOC này là: PROMPERU Lima và Arequipa, Asociación de Exportadores (ADEX), Camara de Comercio de Lima (CCL), Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Camara de Comercio y Produccion de Lambayeque (CCPL), Lord Trường Byron, Yachay Wasi, AISPPA và Gobierno Regional La Libertad.
Trang web đối tác ADOC: http://www.promperu.gob.pe/

Lambayeque, Chiclayo (2008)

Dự án ADOC được thành lập bởi Đài Bắc Trung Hoa vào năm 2005 và năm nay bắt đầu giai đoạn hai của dự án này có tên là ADOC 2.0 tại Peru.

Mục đích chính của dự án này là tránh sự phân chia kỹ thuật số hiện có đối với việc sử dụng CNTT-TT. Cho đến nay, hơn 20000 luật sư đã được đào tạo trong các loại chương trình khác nhau và đó là lý do tại sao Ban Thư ký ADOC, đặt tại Đài Bắc, rất vui mừng và quyết định tiếp tục với sự hợp tác của các tổ chức quan trọng nhất ở Peru.

Các đối tác peruvian của Dự án ADOC này là: PROMPERU Lima và Arequipa, Asociación de Exportadores (ADEX), Camara de Comercio de Lima (CCL), Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Camara de Comercio y Produccion de Lambayeque (CCPL), Lord Trường Byron, Yachay Wasi, AISPPA và Gobierno Regional La Libertad.
Trang web đối tác ADOC: http://www.cclam.org.pe/

AISPPA, Arequipa (2008)

Dự án ADOC được thành lập bởi Đài Bắc Trung Hoa vào năm 2005 và năm nay bắt đầu giai đoạn hai của dự án này có tên là ADOC 2.0 tại Peru.

Mục đích chính của dự án này là tránh sự phân chia kỹ thuật số hiện có đối với việc sử dụng CNTT-TT. Cho đến nay, hơn 20000 luật sư đã được đào tạo trong các loại chương trình khác nhau và đó là lý do tại sao Ban Thư ký ADOC, đặt tại Đài Bắc, rất vui mừng và quyết định tiếp tục với sự hợp tác của các tổ chức quan trọng nhất ở Peru.

Các đối tác peruvian của Dự án ADOC này là: PROMPERU Lima và Arequipa, Asociación de Exportadores (ADEX), Camara de Comercio de Lima (CCL), Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Camara de Comercio y Produccion de Lambayeque (CCPL), Lord Trường Byron, Yachay Wasi, AISPPA và Gobierno Regional La Libertad.

Yachay Wasi, Arequipa (2008)

Dự án ADOC được thành lập bởi Đài Bắc Trung Hoa vào năm 2005 và năm nay bắt đầu giai đoạn hai của dự án này có tên là ADOC 2.0 tại Peru.

Mục đích chính của dự án này là tránh sự phân chia kỹ thuật số hiện có đối với việc sử dụng CNTT-TT. Cho đến nay, hơn 20000 luật sư đã được đào tạo trong các loại chương trình khác nhau và đó là lý do tại sao Ban Thư ký ADOC, đặt tại Đài Bắc, rất vui mừng và quyết định tiếp tục với sự hợp tác của các tổ chức quan trọng nhất ở Peru.

Các đối tác peruvian của Dự án ADOC này là: PROMPERU Lima và Arequipa, Asociación de Exportadores (ADEX), Camara de Comercio de Lima (CCL), Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Camara de Comercio y Produccion de Lambayeque (CCPL), Lord Trường Byron, Yachay Wasi, AISPPA và Gobierno Regional La Libertad.
Trang web đối tác ADOC: http://ticyachaywasi.blogspot.tw/

Trường Lord Byron (2008)

Dự án ADOC được thành lập bởi Đài Bắc Trung Hoa vào năm 2005 và năm nay bắt đầu giai đoạn hai của dự án này có tên là ADOC 2.0 tại Peru.

Mục đích chính của dự án này là tránh sự phân chia kỹ thuật số hiện có đối với việc sử dụng CNTT-TT. Cho đến nay, hơn 20000 luật sư đã được đào tạo trong các loại chương trình khác nhau và đó là lý do tại sao Ban Thư ký ADOC, đặt tại Đài Bắc, rất vui mừng và quyết định tiếp tục với sự hợp tác của các tổ chức quan trọng nhất ở Peru.

Các đối tác peruvian của Dự án ADOC này là: PROMPERU Lima và Arequipa, Asociación de Exportadores (ADEX), Camara de Comercio de Lima (CCL), Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Camara de Comercio y Produccion de Lambayeque (CCPL), Lord Trường Byron, Yachay Wasi, AISPPA và Gobierno Regional La Libertad.
Trang web của đối tác ADOC: http://www.byron.edu.pe/

Gobiemo Reginal La Libertad (2009)

Chính quyền vùng La Libertad đã khánh thành Trung tâm Kỹ thuật số ADOC 2.0 vào ngày 29 tháng 4 năm 2009, theo sáng kiến ​​địa phương về Chương trình Hỗ trợ và Bồi dưỡng Doanh nghiệp Nhỏ. Tổng thư ký của Dự án ADOC, Gary Gong, đã tham dự sự kiện này cùng với ông Lien-Sheng Huang, Đại diện văn phòng Kinh tế và Văn hóa của Đài Bắc tại Peru.

Ban Thư ký ADOC và chính quyền khu vực La Libertad đã nhất trí thành lập Trung tâm Kỹ thuật số ADOC 2.0 nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số giữa người dân Peru, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng và tiếp cận với CNTT-TT và cung cấp đào tạo cần thiết, đặc biệt là cho trẻ em, phụ nữ và các nhóm yếu thế khác.

Mujer y Sociedad (2011)

Ban Thư ký Trung tâm Cơ hội Kỹ thuật số APEC (ADOC) tự hào khai trương ba Trung tâm ADOC mới với sự hợp tác của các đối tác địa phương: Mujer y Sociedad, World Vision Peru và Colegio Thị trưởng Secundario Presidente del Peru vào ngày 20 tháng 5 năm 2011. Các Trung tâm ADOC này do Quỹ ASUS tài trợ nhằm mục đích đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) cho phụ nữ và trẻ em, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) gặp khó khăn trong việc tiếp cận máy tính và mong muốn có kiến ​​thức về máy tính và thương mại điện tử. Các trung tâm ADOC này tìm cách trao quyền cho họ để tận dụng tối đa các cơ hội kỹ thuật số do ICT và Internet mang lại.
Trang web đối tác ADOC: http://adocmys.wordpress.com/

Presidente (2011)

Ban Thư ký Trung tâm Cơ hội Kỹ thuật số APEC (ADOC) tự hào khai trương ba Trung tâm ADOC mới với sự hợp tác của các đối tác địa phương: Mujer y Sociedad, World Vision Peru và Colegio Thị trưởng Secundario Presidente del Peru vào ngày 20 tháng 5 năm 2011. Các Trung tâm ADOC này do Quỹ ASUS tài trợ nhằm mục đích đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) cho phụ nữ và trẻ em, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) gặp khó khăn trong việc tiếp cận máy tính và mong muốn có kiến ​​thức về máy tính và thương mại điện tử. Các trung tâm ADOC này tìm cách trao quyền cho họ để tận dụng tối đa các cơ hội kỹ thuật số do ICT và Internet mang lại.
Trang web đối tác ADOC: http://www.colegiomayor.edu.pe/

Huancavelica (2011)

Ban Thư ký Trung tâm Cơ hội Kỹ thuật số APEC (ADOC) tự hào khai trương ba Trung tâm ADOC mới với sự hợp tác của các đối tác địa phương: Mujer y Sociedad, World Vision Peru và Colegio Thị trưởng Secundario Presidente del Peru vào ngày 20 tháng 5 năm 2011. Các Trung tâm ADOC này do Quỹ ASUS tài trợ nhằm mục đích đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) cho phụ nữ và trẻ em, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) gặp khó khăn trong việc tiếp cận máy tính và mong muốn có kiến ​​thức về máy tính và thương mại điện tử. Các trung tâm ADOC này tìm cách trao quyền cho họ để tận dụng tối đa các cơ hội kỹ thuật số do ICT và Internet mang lại.

ADOC đã mở Trung tâm Đào tạo Cơ hội Kỹ thuật số lớn đầu tiên và văn phòng dự án tại Peru vào năm 2005 với sự hỗ trợ hào phóng của đối tác địa phương, PROMPERU. ADOC đã mở 10 trung tâm tại Peru cho đến năm 2010. Cho đến nay, khoảng 50.000 người Peru đã được đào tạo tại các trung tâm ADOC ở Lima, Arequipa, Chiclayo và Lambayeque. Các trung tâm này là thành quả của nỗ lực hợp tác giữa các khu vực công và tư nhân của Peru và Văn phòng Thư ký ADOC tại Đài Bắc Trung Hoa. Ba trung tâm ADOC mới ở Lima và Huancavelica được khai trương hôm nay sẽ nhằm đào tạo khoảng 750 phụ nữ và trẻ em trong năm đầu hoạt động.

Chanquil (2012)

Ban Thư ký Trung tâm Cơ hội Kỹ thuật số APEC (ADOC) tự hào khai trương Trung tâm ADOC mới với sự hợp tác của World Vision Peru vào ngày 28 tháng 5 năm 2012. Trung tâm ADOC này do Quỹ ASUS tài trợ nhằm cung cấp đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) cho phụ nữ và trẻ em và cộng đồng địa phương gặp khó khăn trong việc tiếp cận với máy tính và mong muốn có được kiến ​​thức về máy tính. Trung tâm ADOC mới này tìm cách trao quyền cho họ để tận dụng tối đa các cơ hội kỹ thuật số do ICT và Internet mang lại.