APEC DOC | Cổng thông tin về thị trường Tài chính & Luật

Xin chào quý độc giả thân mến!

APECDOC.ORG là trang tin cập nhật luật trên toàn quốc hiện nay . Hy vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ là những thông tin hữu ích nhất dành cho bạn.

Nếu bạn cần tìm giá sản phẩm nào hoặc đăng thông tin về giá sản phẩm của công ty mình. Hãy liên hệ với chúng tôi qua email để được hỗ trợ tốt nhất.

Mẫu Quyết Định Thành Lập Công Ty TNHH 2 Thành Viên Trở Lên

2375 lượt xem

Mẫu quyết định thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên là gì? Nó là một trong những loại giấy tờ không thể thiếu trong bộ hồ sơ đăng ký thành lập công ty. Mẫu quyết định này đóng một vai trò quan trọng nhằm giúp cho bộ hồ sơ được hoàn chỉnh. Vậy thì mẫu quyết định có hình dạng ra sao? sẽ được chia sẻ ngay dưới đây.

Vai trò của mẫu quyết định thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Vai trò của mẫu quyết định thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Trong bộ hồ sơ đăng ký thành lập công ty nào cũng có mẫu quyết định thành lập công ty. Mẫu quyết định thành lập công ty vừa là một văn bản yêu cầu của người đăng ký nộp lên sở Kế hoạch và Đầu tư. Và mẫu quyết định này cũng vừa là cách để cho sở Kế hoạch và Đầu tư xác định được loại hình mà người đăng ký mong muốn. Vậy nên có thể nói mẫu quyết định thành lập công ty đóng một vai trò rất quan trọng trong bộ hồ sơ đăng ký, và

  • Mẫu quyết định làm cho bộ hồ sơ được hoàn chỉnh theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, pháp luật Việt Nam.
  • Mẫu quyết định cũng là cách để cho sở Kế hoạch và Đầu tư xác định được loại hình kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Đó là bằng chứng xác thực để khẳng định được lối kinh doanh của doanh nghiệp sau này.
  • Là cách mà nhà nước, sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý từng loại hình doanh nghiệp của các công ty hiện nay. 

Mẫu quyết định thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Và dưới đây là mẫu quyết định thành lập công ty TNHH 2 TV trở lên bạn có thể tham khảo:

TÊN DOANH NGHIỆP

 

 

Số:…. /…../QĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

__

 

Địa danh, ngày …….. tháng ……… năm ……..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh (trong trường hợp thành lập mới CN, VPĐD, Địa điểm kinh doanh)

_

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH………..

 

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

 

– Căn cứ Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về  Đăng ký kinh doanh;

 

– Căn cứ Điều lệ của Công ty………………………………………………….;

 

– Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thành viên số ….. ngày….. tháng….. ;

 

– Xét tình hình kinh doanh của Công ty;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.  Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (hoặc thành lập mới Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh) của Công ty như sau:

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung của Quyết định này và theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thời gian thực hiện: ……………………………………………………………………………………………………

Điều 4. Quyết định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan trong cuộc họp có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.                               

Nơi nhận:

– Như điều 4;

– Lưu.

TM/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Nguyễn Văn A

Apecdoc.org – cung cấp mẫu quyết định thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Apecdoc.org - cung cấp mẫu quyết định thành lập công ty mới 2021

Mẫu quyết định thành lập công ty là mẫu giấy tờ nằm trong bộ hồ sơ khi đăng ký thành lập công ty. Nhưng qua thời gian quy định của luật doanh nghiệp và pháp luật Việt Nam sẽ có vài phần đổi mới. Vì vậy mà mẫu quyết định thành lập công ty cũng được cải thiện để đúng theo quy định, đáp ứng được nhu cầu của người đăng ký. Vì lý do đó mà cũng có rất nhiều khách hàng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm mẫu quyết định thành lập công ty theo chuẩn quy định.

Và để có thể chuẩn bị bộ hồ sơ đầy đủ nộp cho sở Kế hoạch và Đầu tư đăng ký thành lập công ty. Bạn có thể liên hệ với Apecdoc.org, đơn vị sẽ cung cấp mẫu quyết định thành lập công ty theo đúng pháp luật được cập nhật mới nhất. Và đến với đơn vị khách hàng còn được:

  • Đơn vị tư vấn hỗ trợ hoàn tất hồ sơ nhanh chóng

Để cho khách hàng có thể thuận lợi trong việc đăng ký thành lập công ty. Đơn vị đã bồi dưỡng nên một đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tâm, nhiệt tình. Đội ngũ nhân viên am hiểu về những quy định trong luật doanh nghiệp, pháp luật Việt Nam.

Và họ hiểu một cách chuyên sâu về các điều khoản khi làm mẫu quyết định thành lập công ty TNHH. Vì vậy sẽ giúp khách hàng giải đáp những vấn đề liên quan đến pháp luật. Đồng thời cũng tư vấn để giúp khách hàng hoàn thiện bộ hồ sơ nhanh chóng theo quy định.

  • Cung cấp dịch vụ đăng ký thành lập công ty

Và với những khách hàng không thể đến đăng ký trực tiếp mà cần phải nhờ đến đơn vị ủy quyền. Thì có thể liên hệ với Apecdoc.org để sử dụng dịch vụ đăng ký thành lập công ty uy tín, nhanh chóng.

Đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn luật doanh nghiệp, pháp luật Việt Nam. Đơn vị hiểu rõ những quy định, những điều kiện khi đăng ký thành lập công ty TNHH. Nên khi được sự ủy quyền của khách hàng  đơn vị sẽ hoàn thành quá trình đăng ký thành lập doanh nghiệp một cách nhanh chóng.

Vậy nên khi đã biết được mẫu quyết định thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên như thế nào. Nhưng bạn vẫn gặp khó khăn trong việc chuẩn bị các hồ sơ đăng ký thành lập công ty. Bạn hãy liên hệ ngay với Apecdoc.org, đơn vị sẽ tư vấn hỗ trợ nhanh chóng.